Kariera

We współczesnym świecie nieustanne podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie umiejętności oraz poszerzanie wiedzy stało się już standardem. PROMOTECH kładzie szczególny nacisk na rozwój osobowy i zawodowy pracowników, stwarzając im nie tylko warunki do wszechstronnej edukacji, ale również kreując możliwości dalszego awansu. Duża grupa pracowników ukończyła wyższe studia inżynierskie pracując jednocześnie w firmie PROMOTECH.

Aplikacje wraz z aktualny CV prosimy przesyłać drogą mailową na adres praca@promotech.eu

Obecnie poszukujemy pracowników na stanowiska